Na začiatok trocha matematiky. Ak chceme spoločne rodine poskytnúť pomoc vo výške napríklad 50 eur, je potrebné získať 10 darcov, ktorí darujú po 5 eur. Čím menšia čiastka, tým širší okruh darcov je potrebný. Aj preto sme stanovili ako minimálny príspevok čiastku 3 eurá a najobľúbenejšia výška mesačného príspevku sa pohybuje od 7 do 10 eur. Pre niekoho zanedbateľná čiastka, pre niekoho denný rozpočet. Preto by aj výška príspevku mala byť odrazom nielen morálnej ale aj ekonomickej sily darcu. V každom prípade, ak výšku príspevku na prvý pokus neodhadnete, môžete si ju kedykoľvek zmeniť.
Ak sympatizujete s nami, ale vaša finančná situácia vám nedovoľuje prispievať, budeme vďační aj za prejavenú morálnu podporu. Rovnako veľmi pomôžete tým, že sa budete o myšlienke pomoci rozprávať so svojimi blízkymi a priateľmi.

naše číslo účtu : SK83 7500 0000 0040 1005 3921

Doteraz sme prijali

Back to top