Na začiatok trocha matematiky. Ak chceme spoločne rodine poskytnúť pomoc vo výške 100 eur, je potrebné získať 10 darcov, ktorí darujú po 10 eur. Čím menšia čiastka, tým širší okruh darcov je potrebný. Aj preto sme stanovili ako minimálny príspevok čiastku 3 eurá a najobľúbenejšia výška mesačného príspevku sa pohybuje od 10 do 20 eur. Pre niekoho zanedbateľná čiastka, pre niekoho denný rozpočet. Preto by aj výška príspevku mala byť odrazom nielen morálnej ale aj ekonomickej sily darcu. V každom prípade, ak výšku príspevku na prvý pokus neodhadnete, môžete si ju kedykoľvek zmeniť.
Ak sympatizujete s nami, ale vaša finančná situácia vám nedovoľuje prispievať, budeme vďační aj za prejavenú morálnu podporu. Rovnako veľmi pomôžete tým, že sa budete o myšlienke pomoci rozprávať so svojimi blízkymi a priateľmi.

naše číslo účtu : SK83 7500 0000 0040 1005 3921

Doteraz sme prijali

Back to top