Keď som sa dozvedel o tejto myšlienke, zorganizovať spôsob vzájomnej pomoci v našom meste, veľmi som sa potešil. Viem, že sú medzi nami ľudia, ktorí potrebujú aj takúto pomoc a nie je ľahké vždy o ňu poprosiť, ani ju prijať od druhých. A viem, že sú aj ľudia, ktorí sú ochotní aj takýmto spôsobom pomôcť, ale nevedia často ako ani komu. Zamýšľaný Námestovský anjel by pomohol aj jedným aj druhým. Keď sa to podarí zrealizovať, bude to krásny príklad ľudskej solidarity.

Teším sa tomu aj ako duchovný správca farnosti, lebo je to aj úžasná príležitosť prejaviť svoju vieru. Skutky, ku ktorým nás pozýva sv. Písmo sú: modlitba, pôst a almužna. Cez dar svojmu blížnemu môžem pracovať na plnení Božej vôle, na spáse svoje duše a na láske k ľuďom. Je našou povinnosťou vedieť sa podeliť s tým, čo nám Boh požehnal. Preto pozývam všetkých, ktorým je to možné, veriacich i ostatných ľudí dobrej vôle, zapojiť sa do tejto šľachetnej myšlienky.

vdp. Blažej Dibdiak
námestovský dekan

Každý deň sa, nielen na detskej onkológií, stretávam s telesným, duševným aj sociálnym utrpením detí, ich rodičov a celých rodín. Ťažká choroba, strata milovanej bytosti, strata práce, nedostatok finančných prostriedkov na pokrytie toho základného.

Každý deň vidím, že mnohým iným rodinám a deťom nič nechýba. Vidím zdravie, šťastie, hojnosť, prebytok. Rozhodnutie, do ktorej skupiny v určitých momentoch života patríme, nie je väčšinou v našich silách.
Každá snaha vyrovnávať túto nerovnováhu je veľmi cenná, a pevne verím, že je to tak aj  s iniciatívou, s ktorou prichádza Námestovský anjel. Jeho cieľom je nájsť anjelov v Námestove a tak preklenúť a vytvoriť most. Medzi tými, ktorí v určitom momente svojho života potrebujú a tými, v ktorých srdciach je túžba podeliť sa s tým, že im život v danom okamihu praje. Ak aj v Námestove začne jeden človek pociťovať potreby toho druhého, ako by boli jeho vlastné a pokladá ich za rovnako dôležité, tak vzniká naozajstná láska, ktorá sa dávaním znásobuje….

Mudr. Alexandra Kolenová
prednostka detskej onkológie v Bratislave

Spoločnosť SYGIC a.s. – dlhodobý sponzor fondu
Tlačiareň Kubík – grafický návrh a tlač letáčika
Ľubomír Laššák – tvorba webovej stránky
DSI data, s.r.o. – webhosting webovej stránky
Martin Rusnák – predloha pre logo

 

Back to top