Áno, je to možné. Príjem z 2% dane tvorí zhruba tretinu všetkých príjmov fondu.
Každý rok sa snažíme oslovovať našich darcov, aby si z množstva dobrých projektov vybrali práve nás.  Viac informácii nájdete tu.
Pôsobnosť Námestovského anjela je v celom námestovskom okrese, teda aj mimo samotného Námestova. Nedokážeme však z časových, finančných a iných praktických dôvodov riešiť situáciu rodín z iných regiónov.
Darovanie vecí sprostredkúvame len príležitostne. Nemáme vlastné skladové priestory, preto sa snažíme skontaktovať darcu s rodinou, ktorá prípadne prejaví o veci záujem. Pri darovaní nábytku je potrebné uviesť rozmery a tiež poslať výstižné fotografie na mailovú adresu jaro@namestovskyanjel.sk, aby bol zjavný stav veci, prípadne farba atď. Následne s ponukou kontaktujeme naše rodiny a v prípade záujmu poskytneme kontakt na darcu.
Back to top