Námestovský anjel n.f.
Štefánikova 1063/94
029 01 Námestovo

právna forma: neinvestičný fond
zapísaný do registra neinvestičných fondov dňa 5.2.2010
IČO: 45732141
číslo účtu:  SK83 7500 0000 0040 1005 3921

 

Zriaďovatelia :

Jarmila Janidžárová
r. 1962, vydatá, 4 deti, ekonómka
Slnečná 164/16, Námestovo
0904 274 606
jarmila@namestovskyanjel.sk

Mudr. Alena Matušáková
r. 1970, vydatá, 3 deti, detská lekárka
Kvetná 1633/2, Námestovo
0903 483 055
lenka@namestovskyanjel.sk

Pavol Šelian
r. 1966, ženatý, 4 deti, živnostník v stavebníctve
Slnečná 163/10, Námestovo
0948 038 867
pavol@namestovskyanjel.sk

Ing. Jaroslav Genšor
r. 1969, ženatý, 3 deti, geodet
Štefánikova 1063, Námestovo
0905 798 650
jaro@namestovskyanjel.sk

Potešíme sa aj Vašej správe:

Back to top