Už z dát ktoré stačia k registrácii darcu je zrejmá snaha o čo najmenšie zhromažďovanie dát. V podstate postačí uviesť len mailovú adresu, aby sme darcu mohli informovať o dosahu jeho pomoci. Ostatné údaje slúžia len doplnkovo a ich uvedenie nie je nevyhnutné.

Back to top