Opäť po roku môžete podporiť našu prácu pre oravské rodiny venovaním svojich 2% dane. Týmto spôsobom získava Námestovský anjel viac ako tretinu všetkých zdrojov, z ktorých počas celého roka dokáže rodinám prispievať na lepší a dôstojnejší život.
Budeme veľmi radi ak nám zachováte priazeň a pomôžete aj tento rok pomáhať rodinám na Orave.

Postup pre zamestnancov
1.
Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie_o_zaplateni_dane_2023.
2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
3. Prečitajte si pozorne celé Vyhlasenie_2023 k 2% dane, v ktorom sú predvyplnené naše údaje a doplňte do neho sumu, ktorú nám chcete poukázať.
4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.04. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
Postup pre fyzické osoby
Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie.
1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.
2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať do NÁMESTOVSKÉHO ANJELA:

IČO: 45732141
Právna forma: neinvestičný fond
Názov: NÁMESTOVSKÝ ANJEL n.f.
Ulica: Štefánikova
Číslo: 1063/94
PSČ: 029 01
Obec: Námestovo

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. ale lehota môže byť predĺžená až do 30.6.) na daňový úrad a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
4. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu ktorú ste poukázali.

Poznámky:
– Fyzické osoby poukazujú iba 2% z dane, dobrovoľníci môžu poukázať 3% z dane, ak ste v predchádzajúcom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a máte o tom potvrdenie, ktoré je potrebné povinne priložiť k daňovému priznaniu.
– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
– IČO prijímateľa sa do koloniek vypisuje zľava
– Ak organizácia nemá uvedené SID, tak kolónku na SID nechajte prázdnu

Tlačivá na stiahnutie:
Vyhlásenie k 2% dane (pdf)
Potvrdenie o zaplatení dane

Zdroj: www.rozhodni.sk

Back to top