Asi hneď na začiatku treba odpovedať na otázku, prečo sme založili u nás v Námestove fond finančnej pomoci Námestovký anjel. Odpoveď je jednoduchá. Chceme pomáhať doma!

Všetkých nás často oslovujú tváre z obrazovky, letáčiky v poštovej schránke alebo dobrovoľníci s pokladničkou v rukách na ulici, aby sme prispeli na projekty pomoci na Slovensku i vo svete. My však chceme, aby ľudia nášho mesta a regiónu mali možnosť pomôcť ťažko chorému človeku vo vedľajšej bytovke, rodine s deťmi zo susednej ulice, aj niekomu koho možno len občas stretávajú. Pretože je nám trápne zaklopať na dvere a spýtať sa, či nepotrebujú pomoc. A im je rovnako nepríjemné rozprávať o svojich problémoch.

Čo vlastne robíme?

Vedieme fond finančnej pomoci, ktorý sprostredkováva pravidelnú finančnú pomoc rodinám i jednotlivcom, ktorí sa z dôvodu ťažkej choroby, alebo inej nepriazne osudu ocitli vo vážnej finančnej tiesni. Námestovský anjel vytvára most medzi darcami a rodinami v núdzi. Nechceme naivne zachraňovať svet. Len ho chceme urobiť trochu lepší.

Sme presvedčení o tom, že ľudia v našom meste a regióne chcú pomáhať. Skôr majú pochybnosti, či sa to dá robiť rozumne a efektívne. Chcú vidieť výsledky. A my napomáhame tomu, aby pomoc bola jednoduchá, efektívna, transparentná a ľahko „zúčtovateľná“.

Už v názve Námestovský anjel nájdete stopy našej inšpirácie (celoslovenský projekt pomoci Dobrý anjel). Námestovský anjel je ale úzko spätý s našim regiónom a naša pomoc nie je naviazaná na diagnózu rakoviny či inej choroby v rodine, ale na akútny stav núdze, v ktorej sa rodina z rôznych dôvodov ocitne.

Back to top