V mesiaci januári nám na účte pribudlo 455 eur od 41 darcov, čo nám umožnilo poslať na účty 4 námestovských rodín čiastku 100 eur. Zároveň po pripočítaní časti predchádzajúceho daru ostalo ešte k dispozícii 72 eur, ktoré radi rozdelíme medzi 2  rodiny mimo Námestova. Robíme tak s pokojným svedomím, lebo veľká väčšina našich darcov súhlasila s tým, že prostriedky presahujúce čiastku 100 eur na rodinu môžu byť takto použité. V týchto dňoch už vyberáme zo 4 rodín tie 2, kde by mohli peniaze pomôcť najviac. Stále však platí, že sa budeme snažiť prebúdzať darcov z ich
vlastných obcí. Lebo oni sami si najlepšie ustrážia adresnosť a efektivitu vlastnej pomoci.

Back to top