V najkratšom mesiaci roku sa nám podarilo zhromaždiť 474 eur od 41 darcov. Teda opäť sme mohli tento mesiac pomôcť aj dvom rodinám mimo Námestova. Obom po 70 eur. Umožnil nám to okrem iného aj štedrý darca, ktorý nám daroval čiastku 1000 eur, s úmyslom podporiť práve rodiny mimo Námestova.  Preto chceme takto pravidelne pomáhať zatiaľ aspoň dvom rodinám.

Možno ste si to ani nevšimli, ale teraz v marci to bude práve rok, ako začal pracovať Námestovský anjel a ľudia okolo neho. Teda aj Vy darcovia, ktorí ho tvoríte a bez ktorých by bol len práznou nádobou bez obsahu. Celková výška doteraz odovzdanej pomoci dosiahla 5500 eur (166 000 Sk) a stala sa finančnou silou schopnou reálne pomáhať.

A za to Vám všetkým patrí vďaka.

Back to top