Dnes sa nám zaregistroval darca s poradovým číslom 50. Je to taký malý medzník, ktorý nám pomohli dosiahnuť aj 7 mimonámestovskí darcovia. Ťapešovo, Babín, Zákamenné, Vavrečka, Mutné aj Trstená. Už aj odtiaľ prijímame prvé príspevky.

Včera som na požiadanie poslal do obecných novín Zákamenčan a firemných novín ZŤS Námestovo náš stručný „životopis“, ktorý má predstaviť našu prácu a priblížiť spôsob fungovania charity v našich podmienkach. Nechápem to ako plánovitú kampaň, ale skôr postupné vstupovanie do povedomia mesta a regiónu, ktoré by mohlo pomôcť pri naštartovaní vlastných charitatívnych aktivít v tej-ktorej obci. Necháme sa prekvapiť.

Back to top