Školáci už nabehli do škôl a niektorí z tých najmenších majú na chrbte školské tašky od Vás. V tých taškách sú peračníky, zošity, perá, pastelky aj prezúvky. Aj tie sú od Vás. Tým je povedané všetko podstatné. To ostatné je len vata a pena všedných dní.

Celkovo sme pre školákov vyzbierali 550 eur a dostali sme aj 3 krásne školské tašky. Fotky aspoň trochu napovedia, že tá snaha nebola vôbec márna.

Všetkým z vás, ktorí ste zdvihli tú hodenú rukavicu života, srdečne ďakujeme ! A školákom (a aj nám) treba zaželať, aby ich tento školský rok nosili čo najdlhšie ako sa len bude dať.

 

               

Back to top