Na tomto mieste som vám všetkým ďakoval už neraz, preto som rád že tentoraz to za mňa urobili dve mamy z rodín, ktorým spoločne pomáhame.

Všetkým darcom, ktorí nám každý mesiac veľmi pomáhajú, aby sme mali ten náš život o čosi krajší a lepší, z celého srdca ĎAKUJEME!
A zároveň chceme popriať šťastné a veselé prežitie Vianočných sviatkov a veľa božieho požehnania.
Gabriela s deťmi ( 2. rodina – 3 deti)

Pán Boh dal kvetom vôňu,
vtákom krídla a nám
ruky a dobrú vôľu,
aby sme sa mohli pripojiť
k jeho dielu.“

V mene všetkých rodín, ktorým pomáhate v tažkých chvíľach
Vám zo srdca vyprosujeme Vianoce v srdci
a veľa Božieho požehnania v Novom roku 2011!
Majka ( 4. rodina – 7 detí )

Back to top