Boli ste na jarmoku ? Možno ste si tam všimli aj stánok Lucky Cifrovej s voňavými mydlami, ktorá sa podujala venovať časť svojho obratu rodinám v núdzi. Ľudia sa na jarmoku potešili z voňavého nákupu a zároveň ocenili možnosť pomôcť niekomu inému. Živo sa zaujímali o Námestovského anjela a spontánne tam nechávali aj časť výdavku. Lucia im „pribalila“ aj náš letáčik, ktorý vysvetlil naše ciele a zase trochu zvýšil povedomie o NA. Takže výsledkom bolo 70 eur, ktoré sa už nachádzajú na účte NA. Zhruba rovnakým podielom sa na nich podieľali percentá z obratu, príspevky kupujúcich a samotný Luciin príspevok. Ďakujeme

Back to top