Veci sa dejú v rýchlom slede, len ich tak stíhať zachytiť, hmmm… by bolo fajn. Skúsim.

Tak koncerty pre školy máme šťastne za sebou. Príma kapelky, spokojní študáci a trocha osvety cez voľnú hodinu 🙂 , nové skúsenosti a v neposlednom rade peniaze, ktorými by sme radi pomohli práve rodinám študentov týchto škôl. A že je komu …  Tých 2818 eur skúsime použiť rozumne, čo je vždy ťažké, zaväzujúce ale logické finále snahy všetkých nasadených. Fakt vďaka všetkým dobrovoľníkom a nadšencom JTŠJ…

21.12.2012 som písal o „súrodeneckej“ rodine z Námestova ( Petra 20, Tonka 18 a 22 ročný Jozef s diagnózou DMO ), ktorej osudy poznamenala otcova smrť. Obe dievčatá pokračujú v štúdiu popri práci, ktorá im ( spolu so sociálnymi príspevkami ) už umožňuje byť ekonomicky sebestačnými. Peniaze už prestali byť hlavným problémom, preto tu naša pomoc skončila. Fungujúcu rodinu však žiadne peniaze nenahradia a už najbližšie mesiace ukážu, či si dievčatá budú vedieť poradiť so školou popri práci, nechcenou slobodou i so sebou navzájom …

Rovnako 21.12. som písal o rodine z Lokce, kde sa po smrti otca matka stará sama o 7 detí. Už minulý mesiac sme tu začali s pravidelnou finančnou pomocou. Jarke sa tiež podarilo dohodnúť so zamestnávateľom, u ktorého doteraz brigádnicky pracovala, že spolu uzavrú pracovnú zmluvu na polovičný úväzok, ktorá matke konečne umožní čerpať zákonný bonus na vlastné deti ! Konečne. Veríme, že aj to rodine pomôže preklenúť ťažké obdobie, kým synovia skončia vysokú školu a začnú pracovať.

Back to top