Tak tu je spomínaný odkaz na video, na ktorom Mesiarovie deti montujú poschodovú posteľ http://youtu.be/ommDU5Ki9t0 .
Ešte pred štedrým večerom sme s Paľom stihli porozvážať po námestovskom regióne 10 novučičkých matracov, ktoré sme dostali tak ako aj minulý rok od štedrého darcu . Až vtedy keď pomáhate s ich výmenou, vidíte aký potrebný darček ste rodinám priviezli ! Zároveň máte možnosť spolu podebatovať o sviatkoch, novotách či vyskúšať deti z vianočných pesničiek 🙂
Tiež sme darom dostali dva páry fakt pekných lyží a úplne novú tlačiareň. Rozoslal som rodinám SMS-ky a už o 10 minút ich nebolo. Tak sme ich hneď priložili k matracom do auta a rozvoz mohol začať. Na jeho konci bolo prázdny kufor auta, hruda korbáčov na synových kolenách a vianočný pocit v duši.
Minule som zabudol pripísať, že v novembri sa nám nazbieralo 995 eur od 67 darcov, a okrem toho už minule spomínaných „vianočných“ 1400 eur. Všetkým našim darcom patrí veľká vďaka za to že stoja pri nás, lebo to nie je vôbec málo ! Cítia to aj „naše“ rodiny a vyjadruje to aj text jednej z vianočných pohľadníc od rodiny z Námestova:

Požehnané vianočné sviatky praje rodina
ktorej Námestovský anjel a všetci dobrí ľudia v ňom
pomáhajú k dôstojnému prežívaniu dní obyčajných
aj tých sviatočných.

Back to top